HizmetlerimizYangin Risk Değerlendirmesi Ve Denetimi

Yangın riski değerlendirmesi, yangın oluşma olasılığını belirlemek ve binalarda ve buralarda insanlara zarar vermek amacıyla, tesislerinizin ve orada yapılan faaliyetlerin sistematik ve eleştirel olarak değerlendirilmesidir. Amacı, bir yangın oluşmasını önlemek için hangi eylemi gerçekleştirmeniz gerektiğini ve bir yangın meydana geldiğinde tesisin çevresinde olan insanların güvenliğini sağlamak için ne tür bir işlem yapmanız gerektiğini belirlemektir.

1981 ve 1981 tarihli Yangın Hizmetleri Kanunlarının 18 (2) Bölümü; 2003, kamuoyunun, yangın çıkışına karşı korunmak için tüm makul tedbirleri almayı kabul ettiği ve tesislerdeki kişilerin güvenliğini sağlamak için uygun yangın güvenliği usullerini hazırladığı ve bunları kontrol ettiği kişiler üzerinde yasal bir emir yükümlülüğü getirmektedir .

Tesislere özgü tehlikelerin ve risklerin sistematik ve eleştirel bir değerlendirmesini yapmaksızın tesislere “uygun” olan yangın güvenlik prosedürlerini hazırlamak ve sağlamak imkansızdır. Bu nedenle, bir yangın riski değerlendirmesi ve denetimi, Bölüm 18 (2) tarafından öngörülen proaktif yangın güvenliği yönetimi ve riske orantılı yangın önlemleri için temel başlangıç ​​noktasıdır.

Daha fazla bilgi veya ücretsiz danışma için için ABC Danışmanlık Yangın ve İş Güvenlik Malzemeleri 0286 212 90 97 numaralı telefonu ayarabilirsiniz. Yangın riski değerlendirmesi ne içerir?

Yangın riski değerlendirmesi, 9 aşamalı metodoloji kullanılarak tamamlanacaktır. Yangın riski değerlendirmesini yapmak için tesislerinizi ziyaret ederek aşağıdakilerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağız:Ateşi tespit etme ve alarmı yükseltme
Acil durum kaçış aydınlatması
Yangın kapıları ve yangın çıkışları
Yangın durma ve bölme (yalnızca görsel)
Astarların Alevlenebilirliği
Yangın söndürme ekipmanları
Yangın güvenliği ve kayıt tutma sistemlerinin yönetimi
Yangın güvenliği politikası ve prosedürleri
Acil tahliye planı
Yangın güvenlik işaretleri ve uyarıları
Zayıf ve özürlü insanlar için hükümler
Personel talimatı, matkaplar, eğitim ve tehlike farkındalığı
Muayene, test ve bakım rutinleri
kaçış hükümleri araçları
Yangın önleme ve oda temizliği
Yangın kayıplı deneyim
Yangın tehlikeleri ve risk altındaki insanlar
Duman kontrol sistemleri
İtfaiye tesisleri, hükümler ve irtibat bürosu
Yangın sertifikası koşulları (varsa)
Yanıcı ve tehlikeli maddeler, taşıma ve depolama
ETCI PIR ve PAT test düzenlemeleri
Kundaklama önlemleri
Yangın güvenliği yasama, düzenleyici ve BT uyumu
Tamamlanmış rapor, mevcut yangın önlemlerinin yeterliliğini değerlendirecek ve anlaşılması kolay, yangın güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan, sorunlu alanları düzeltmek için öncelikli tavsiyeler içeren bir eylem planı hazırlayan ve mevcut olanları güçlendiren kapsamlı ve net önemli bulguları içerecektir Uygun olduğu yerde yangın güvenlik tedbirleri.

Tamamlanan rapor hakkında ayrıntılı olarak açıklama yaparak sizinle istişarede bulunacağız ve önerilerinin verimli ve maliyet etkin bir şekilde nasıl uygulanabileceğini öğreneceğiz.

SİZİN İÇİN DOĞRU YANGIN GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜNÜ BULACAĞIZ…

 Tasarım Çanakkale İnternet Medya