Hizmetlerimiz Temel Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi: Yangın eğitim sertifikası 19 Aralık 2007 tarihli 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırladığı “Binaların yangından korunması” hakkındaki yönetmelik gereği işletmelerin her yıl tüm işletme personeline yangın eğitimi aldırma ve acil durum tatbikatı yaptırma zorunluluğu vardır.

Basit Yangın Eğitimi

Amaç: İşletme/Kurum çalışanlarını olası yangınları önlemesi, yangın anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğitilerek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.Yangın Eğitimleri

Deneyimli yangın uzman kadromuz ile kurum ve kuruluşlarda yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması ve idamesi maksadıyla, tesisin mevcut yangın söndürme kabiliyetlerinin güncel teknolojik imkanlar dagilinde gözden geçirilmesi ve 09.09.2009’da yayımlanan “Binaların Yangından Korunması” hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygunluğunun kontrol ve uygulanmasının sağlanması.Tasarım Çanakkale İnternet Medya